Tilbake Twitter Facebook

"Frimerke" J/G 14 år og yngre

Det presiseres at regelen ang. "frimerke" som ble vedtatt på Regiontinget i Region Nord i mai IKKE er gjeldende. De sentrale bestemmelsene sier i dag at det tillates "frimerke" i aldersbestemte klasser. Hvis denne regelen ønskes innført må den fremmes på Håndballtinget sentralt i mai 2015 og vedtas her.

08.12.2014 14:24, Bente Restad