Tilbake Twitter Facebook

Lisens for spillere født i 2002

Husk å løs lisens for spillere som er født i 2002 og fyller 13 år i 2015. Denne skal vært betalt innen 1. januar 2015. For at lisensen skal registreres på den enkelte spiller, er det obligatorisk med bruk av KIDnummer ved betaling av lisens. Vi ber klubbene informere sine lag om lisensreglementet.

Den enkelte klubb må registrere alle aktuelle spillere på klubbsiden for å få tilgang til spillernes personlige KID-nummer. Dette KID-nummeret benyttes så av betaler ved betaling av lisensen. Lisensblankett med all informasjon finnes på handball.no, velg lisens i venstrerammen. Spillere født i 2002 skal kun løse halv lisens inneværende sesong, les mer på sidene om lisens og forsikring.

Merk at når spillerne registreres, er det viktig at korrekt adresse og fødselsdato oppgis! Neste sesong vil lisensblankett bli sendt automatisk i posten til den oppgitte adresse. Registreres også e-post adresse til den enkelte spiller (IKKE foreldre) vil vedkommende få tilgang til sin personlige side der man kan endre kontaktinformasjon, finne sitt KIDnummer, med mer.

Lisens er personlig og følger den enkelte spiller. Bytter en spiller klubb, vil dette ikke ha noen betydning for lisensen så lenge denne er betalt. Husk at spillere som ikke har løst lisens, ikke kan benyttes i kamp! Det vil bli foretatt lisenskontroll i løpet av januar 2015.

Ta kontakt med regionskontoret ved spørsmål, nhf.rsn@handball.no

06.01.2015 09:50, Nina Kjos Nilsen