Tilbake Twitter Facebook

Ønsker flere lag i NM junior

NHF har mottatt flere henvendelser knyttet til endringene i avviklingen av NM junior. Målet med den nye ordningen er at flere lag skal ha mulighet til å delta i junior-NM i fremtiden.

Utvalget for Ungdomshåndballen ble opprettet etter Håndballtinget i 2013 og fikk i oppdrag å se på tiltak for at flere ungdommer skal spille håndball lenger. I dette oppdraget lå også en gjennomgang av det totale nasjonale kamptilbudet for yngre. Utvalget har vært bredt sammensatt med til sammen 12 representanter fra Forbundsstyret, Regionstyrene, ansatte i NHF og i Regionene.

Med mandatet som utvalget hadde, Flere ungdommer lengre, var fokus å se på tiltak for å få flere lag til å melde seg på i NM junior. Påmeldingen de seneste årene har vært 16–20 lag per kjønn. Sist sesong var det 18 jentelag og 18 guttelag påmeldt, og 2-3 lag har trukket seg etter påmelding de siste sesongene.

Når det gjelder NM for juniorer har det vært drøftet hvilke erfaringer vi har med årsakene til at få lag melder seg på til aktiviteten. Dette kom frem:

  • Lite forutsigbart med antall kamper, hjemme- eller bortekamp
  • Store kostnader for enkelte lag ved deltakelse i forhold til antall kamper
  • Totalbelastning for spillerne som deltar på andre lag (seniorlag og/eller 18-års lag)
  • Lite attraktivt for lag fra klubber i lavere divisjoner og melde seg på (i motsetning til NM senior)

På Strategikonferansen i Bergen i juni 2014 ble alle de 200 deltakerne utfordret til å komme med ideer for å øke påmeldingen til NM junior. Ett av forslagene som kom inn var å endre modellen til det som nå er vedtatt. Dette forslaget ble behandlet på møte i utvalget i august 2014, og ble deretter sendt som en del av sakspapirene før vedtaket ble fattet i september i Forbundsrådet der alle regioner og Norsk Topphåndball er representert.

Forslaget skulle legge til rette for at flere lag skal ønske å delta i tilbudet, og at flere enn finalelagene skal få en god opplevelse. Samtidig er det ønskelig å beholde en god ramme slik at tilbudet er attraktivt også for topplagene.

Både i utvalget og Forbundsrådet var det enighet om å gjennomføre endringene.

Uavhengig av form på NM junior, var det behov for å tenke nytt spillested da Oslo Spektrum er uavklart for fremtiden. I 2015 skal junior-NM spilles som en turnering helgen 23.-25. oktober i Skien. Arbeidet er godt i gang sammen med arrangøren, og målet er at dette blir et godt arrangement med flere deltakere enn tidligere.

18.02.2015 12:25, Kirsten Birkeland