Tilbake Twitter Facebook

Invitasjon til Cupen (NM Senior) 2015-16

Norges Håndballforbund inviterer sine klubber til å delta i Cupen (NM) for senior Kvinner og Menn sesongen 2015-16. 

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse. Reglementet for mesterskapet finnes i


Spilledatoer for Cupen (NM) senior 2015-16:

Runde Dato Kvinner Dato Menn
1. runde  Innen 16.08.2015 Innen 16.08.2015
2. runde  Innen 26.08.2015  Innen 23.08.2015
3. runde  Innen 02.09.2015  Innen 02.09.2015
4. runde  30.09.2015  23.09.2015
Kvartfinale   28.10.2015  28.10.2015
Semifinale  11.11.2015  11.11.2015
Finale  30.12.2015  30.12.2015


Vi presiserer at kampene, så langt det er mulig, SKAL avvikles på de oppsatte spilledatoer. Dersom det oppstår særskilte problemer, ta kontakt med NHF.

Påmelding til NM senior 2014-16 gjøres via


OBS:
Fra 1. til 3. runde er påmeldingsavgiften i Cupen (NM senior) kr 700,- pr lag pr runde.
Fra 4. til og med 7. runde er påmeldingsavgiften kr 900,- pr lag pr runde.
Gjestende lags reiseutgifter dekkes likt av klubbene fram til og med 2. runde.

NB: Ordningen med 5% avgift av brutto billettintekt til NHF ved hvert arrangement gjelder ikke lenger.

Differansen mellom billettinntektene og arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dette deles mellom, evt. dekkes likt av klubbene.
Faktura for påmeldingsavgiften sendes klubben i etterkant.

Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører mesterskapet, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret pålydende:
Før oppsett av 1. runde: Kr 3.000,-
Senere: Kr 10.000,- + utgiftsfordeling
NB: Satsene kan bli endret!

Påmeldingsfristen er 01.mai 2015.


NB:
Alle korrespondanse i forbindelse med mesterskapet gjøres med håndballgruppas hovedadresse.
 

 


Bruke fly til reise eller overnatte på hotell?Norges Håndballforbund og SAS har trafikkavtale
som kan benyttes. Klikk på bildet for å lese mer!
Scandic er idrettens samarbeidspartner på overnatting.
Se hva slags tilbud du kan få på Scandichotels.com

16.03.2015 15:45, Svein Andresen