Tilbake Twitter Facebook

Invitasjon til NM Veteran 2015

Norges Håndballforbund har igjen gleden av å invitere til NM FOR VETERANER. Mesterskapet vil i år bli arrangert i Stavanger fra 23. - 25. oktober 2015.

NB!
Kampene starter kl 12:00 fredag - alle lag må være plass til det!


NM for veteraner arrangeres for Kvinner og Menn i følgende klasser:

35 år og eldre, 40 år og eldre, 50 år og eldre, 60 år og eldre*)
Det gis ingen dispensasjon med hensyn til aldersbestemmelsene.
En spiller kan delta i sin aldersklasse fra den dag vedkommende fyller 35, 40, 50 eller 60 år. En spiller kan delta i flere aldersklasser såfremt aldersgrensene overholdes.

*) Dersom det ikke blir tilstrekkelig antall påmeldte lag i denne klassen, gis påmeldte lag anledning til å delta som klubbens lag nr 2 i klassen 50 år og eldre.

 


Vi kan imidlertid nevne følgende:
Ved stor påmelding kan Forbundsstyret vedta gjennomføring av kvalifiseringsrunder.

 

For deltakelse i NM for veteraner gjelder (§16.-2.1.13):Spiller kan delta i NM for veteraner for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har klubbtilhørighet til, har gitt sitt skriftlige samtykke.

Alle spillere MÅ ha gyldig lisens. Spillere som kun deltar i NM for Veteraner kan løse 1/2 lisens i hovedsekretariatet før arrangementsstart.


Spilletiden i mesterskapet er 2 x 15 minutter uten pause.


Påmelding til NM for veteraner gjøres via

Påmeldingsavgift kr 1.500,- pr lag
Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører mesterskapet, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret pålydende:
Før kampoppsettet foreligger Kr 2.500,-*
Senere: Kr 3.500,-*
Faktura for påmeldingsavgiften sendes klubben i etterkant av påmelding.


Påmeldingsfristen er 01. mai 2015.


NB: Alle korrespondanse i forbindelse med mesterskapet gjøres med håndballgruppas hovedadresse, hvis ikke annen adresse er oppgitt.

 


Bruke fly til reise?Norges Håndballforbund og SAS har trafikkavtale
som kan benyttes. Klikk på bildet for å lese mer!
 

16.03.2015 15:45, Svein Andresen