Tilbake Twitter Facebook

Invitasjon til LERØYserien 2015-16

Norges Håndballforbund på nytt gleden av å invitere sine klubber til å melde på lag til LERØYserien (Landsserien) Jenter 18 og Gutter 18 (spillere født 1997 eller senere). 

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse også i sesongen 2015-16. Det ikke er tillatt med sammensatte lag.

Det er anledning til å stille med inntil 14 spillere i hver kamp i Landsserien.
Spilletid i Landsserien er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause
Jenter 18 spiller med ball nr 2
Gutter 18 spiller med ball nr 3

som er obligatorisk å ha for de deltagende lag.

Det er en forutsetning for å delta i Landsserien at laget også deltar i regionalt serietilbud i årsklassen der det finnes.
Spillere som deltar i Landsseriekvalifiseringen kan ikke spille for annen klubb i LERØYserien 2015-16.

Kvalifisering til LERØYserien

-Alle påmeldte lag spiller kvalifisering, som arrangeres i september - oktober (se datoer lenger ned),
-Kvalifiseringen arrangeres som puljespill. Puljene settes opp av Norges Håndballforbund.
-De to beste lagene i hver pulje går videre til neste runde, og danner nye puljer som spiller etter samme mønster,
inntil det gjenstår 16 lag i hver klasse.

Spilledatoer (felles for Jenter og Gutter):

Kvalrunde 1 05. - 06.09.2015
Kvalrunde 2 17. - 18.10.2015

Runde 1 14. - 15.11.2015
Runde 2 12. - 13.12.2015
Runde 3 20. - 21.02.2016
Runde 4 05. - 06.03.2016
Runde 5 16. - 17.04.2016
Runde 5 spilles som et fellesarrangement for Jenter og Gutter.
Rundedatoene er faste, og vil ikke bli endret.

LERØYserien

- Alle lag som kvalifiserer seg vil bli tildelt ett hjemmearrangement. Spesielle hensyn når det gjelder hjemmearrangement må meldes inn senest 23.10.2015. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle behov kan etterkommes.

- Alle lag spiller to kamper på lørdag og en kamp på søndag. Tid på kampene er satt til
  1200, 1330, 1630 og 1800 lørdag, og 1000 og 1130 søndag. Tidspunktene er faste.

- Arrangør er forpliktet til å sørge for tilgjengelig hallflate den tildelte runden.

- Arrangør er forpliktet til å informere om rimelig overnatting for de tilreisende lagene på skole, klubbhus eller lignende.

Økonomi
I LERØYserien fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg. 

Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.

I de tilfelle hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen.


Påmelding til LERØYserien for Jenter og Gutter 18 år 2015-16


Påmeldingsavgiften er kr. 2000,- *.
Faktura for påmeldingsavgift sendes klubben i etterkant av påmelding.
* Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i LERØYserien faktureres med kr 1000,-.

Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører serien, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret, pålydende:
Før oppsett av 1. kvalifiserende runde: kr 3 000,- 
Senere: Kr 7 500,- + utgiftsfordeling
Ikke møter til kamp: ________

Påmeldingsfristen er 01. mai 2015.

NB:
All korrespondanse i forbindelse med LERØYserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. LERØYserien 2015-16 administreres av NHF Region Sør og all henvendelse vedrørende LERØYserien skal skje dit.

Kontaktperson:
Mette Lislerud, telefon 901 41 575.
E-post: mette.lislerud@handball.no

Bruke fly til reise eller overnatte på hotell?Norges Håndballforbund og SAS har trafikkavtale
som kan benyttes. Klikk på bildet for å lese mer!
Scandic er idrettens samarbeidspartner på overnatting.
Klikk på logoen over for å se muligheter.

16.03.2015 15:45, Svein Andresen