Tilbake Twitter Facebook

Deltarkerinformasjon

Kjære deltakere Postenserien 14, nasjonalt sluttspill Stangehallen 24.-26. april 2015

Velkommen til sluttspill i Stangehallen alle sammen.
Vi ønsker med dette å komme med en del praktisk informasjon som det er viktig at alle deltakende lag setter seg inn i.

Deltakerkort
Alle spillere og ledere som har kjøpt deltakerpakker MÅ bruke sine deltakerkort gjennom helgen. Deltakerkortene er adgangskort til skolen, hallen og matsalene gjennom helgen.
De som ikke har kjøpt deltakerkort av noe slag, må bruke klubbtøy for å komme inn i hallen.

Måltider

Her må lagene tilpasse seg for å spise innefor angåtte tidsrammer.

Lørdag kveld er det felles sosial samling for alle lagene i hallen. Her er det viktig at alle er på plass til oppstartstiden kl. 18.00 da maten serveres. Det vil i etterkant av serveringen være en konkurranse for alle som er på spillertreffet.

Ledertreff 
Lørdag kveld er det ledertreff i Stangehallen. Lederne og dommerne får etter serveringen et eget rom, hvor det også blir et foredrag som er veldig nyttig for dere som jobber med ungdomsutøvere. I tillegg blir dette en hyggelig anledning for sosialt samvær med ledere fra andre klubber og helgens dommergruppe.

Til ledertreffet ønsker vi påmelding fra hvert lag slik at vi kan rigge til med tanke på antallet.

Innsjekk
Fredag fra kl 1600 er det klart for innsjekk. Alle må møte i hallen før innsjekk på skolene for de lag det er aktuelt for. Her vil dere få deltakerkort og all nødvendlig informasjon for helga.

Innsjekk finner sted i foajeen i Stangehallen.

Transport
Det er ikke lagt opp til et eget transporttilbud knyttet til arrangementet. Skolene som benyttes til overnatting er i gangavstand til hallen. For de av dere som kommer med tog er det også gang avstand fra jernbanestasjonen. Tog fra Oslo Lufthavn går ca 1 gang pr time. www.nsb.no Om noen ønsker bistand til annen transport kan dere ta kontakt på mail : merethe.kjellberg@handball.no

Stange Taxi treffes på telefon 03650 web: www.taxi-hedmark.no

Overnatting
Overnatting skjer som kjent på Stange videregående skole eller Stange Ungdomsskole. Det vil her være vakt tilstede gjennom hele helgen (to nattevakter tilstede om nettene).
Alle lag får et klasserom merket før ankomst og lederne tilbys egne dame/herrerom.

Utstyrsutdeling
Skjer i hallen fredag ved ankomst. Alle innmeldte spillere samt ledere får en utstyrsbag fra Posten. Dette utstyret er det viktig at spillerne benytter gjennom helgen.

Premieutdeling
Skjer etter siste finale søndag. For begge finalene. Det er et sterkt ønske fra arrangør at alle lag blir med på dette. Forhåpentligvis får også ditt lag dette til! Vi ønsker å lage en god ramme rundt finalene og har til disse kampene både musikk og speaker i hallen.

Røde Kors
Vil være tilstede i Stangehallen hele helgen. Er det skader som trenger deres oppmerksomhet, vil de befinne seg godt synlig i hallen.

Fint om dere alle kan være behjelpelig med å spre denne informasjonen til de som har ansvar for de ulike lagene, og det er ekstra flott med hjelp til å gjøre dette sluttspillet til et verdig sesongpunktum for alle involverte. I den forbindelse er det viktig å minne alle om Norsk håndballs felles verdigrunnlag

                           

                                                                 

12.04.2015 12:01, Merethe Kjellberg