Tilbake Twitter Facebook

Kontaktpersoner NHF Region Innlandet

Postenserien 14 arrangeres av NHF Region Innlandet.

Leder i arrangementskomiteen     Merethe Kjellberg, mail: merethe.kjellberg@handball.no tel 906 35 088
Leder gjennomføring sport           Tor Haugstulen, mail tor.ha@online.no tel 918 62 760
Leder servering/overnatting         Inger Sveen, mail: in-svee@online.no tel 913 51 431

12.04.2015 14:32, Merethe Kjellberg