Tilbake Twitter Facebook

Krav til trenerkompetanse

Fra sesongen 2017/18 skal alle trenere på toppnivå være sertifisert, det er det enighet om i norsk håndball. Frem til da kan alle trenere fortsette som hovedtrener for topplag uten særskilt lisens.

I det Europeiske Håndballforbundet har man i flere år jobbet med å sertifisere trenere for lag som deltar i Europacup og landslagsaktiviteter. Mange nasjoner har allerede innført slike krav, og i Danmark og Sverige er de i ferd med å innføre tilsvarende. I fotball ble krav til trenerkompetanse innført for mange år siden.

Norsk Topphåndball som representerer alle klubbene i GRUNDIGligaen, var med på å ta initiativ til å innføre kompetansekrav for trenere, og kom med forslag om dette allerede for fire år siden.
- Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra noen av toppklubbene i Norge om at de har hatt innvendinger mot gjennomføring av de nye kompetansekravene. Vi har heller ikke fått forespørsel fra klubber om muligheter for å få fritak på bakgrunn av erfaring, sier Hein Barthold i Norsk Topphåndball som støtter lisensieringen som skal innføres.

Kompetansekravene ble presentert på Håndballtinget i 2013, og klubber og trenere er blitt jevnlig oppdatert om dette siden høsten 2013. Trenere i GRUNDIGligaen og landslagene må gjennomføre alle fire nivåer og være sertifisert på høyeste nivå før 2017-sesongen starter.

Seksjonsleder for Spill og trening i NHF, Kari Aagaard, opplyser at de aller fleste trenerne som har fått tilbudet, er positive til de nye kompetansekravene.
- I disse dager går 44 topptrenere i gang med nivå 3 i utdanningen. Her finner vi navn som Mia Hermansson Högdahl, Tor Odvar Moen, Christian Berge, Glenn Solberg og Valery Putans. Disse samlingene vil gi mulighet for en god oppdatering av ny kunnskap i et sterkt og godt utviklingsmiljø sammen med andre topptrenere i norsk håndball, mener Aagaard.

Trenerutdanningen består av fire nivåer, og de fleste har gjennomført de to første nivåene. Imidlertid har enkelte trenere med særskilt god kompetanse, herunder tidligere landslagstrenere, fått godkjent de to første nivåene og kan starte rett på nivå 3 som er spesielt tilrettelagt for dagens topptrenere som har god og bred erfaring, men mangler den formelle etterutdanningen.

- Vi har ikke vært flinke nok til å utdanne trenere på høyeste nivå i Norge, innrømmer Aagard. Derfor er vi svært fornøyde med at så mange trenere har meldt seg på. Hun påpeker at det er laget et komprimert løp som er tilpasset terminlisten for klubber og landslag slik at alle får mulighet til å gjennomføre kompetansekravene som kommer.

- For øvrig synes Norges Håndballforbund at det er leit at Gunnar Pettersen ikke ønsker å fortsette som hovedtrener på toppnivå. Det skal spilles kamper i ytterligere to sesonger i norsk håndball før lisensieringen innføres. Det er med andre ord ikke dagens krav som medfører at Gunnar Pettersen eventuelt velger å avslutte sine treneroppdrag avslutter Aagaard.

I gårsdagens intervju med TV2 la NHF vekt på å kommentere den kommende lisensordningen på generelt grunnlag, og ikke knyttet til enkeltpersoner. Dette informerte vi TV2 om at var viktig for oss. Dessverre ble ikke dette tatt hensyn til, og innslaget ble redigert til å omhandle Gunnar Pettersen. Dette synes vi er beklagelig, ikke minst overfor Gunnar Pettersen selv.

06.05.2015 12:20, Kirsten Birkeland