Tilbake Twitter Facebook

Eliteserielisens for sesongen 2015/16

Behandlingen av søknadene om Eliteserielisens er godt i gang. 18 av de 24 klubbene er nå ferdigbehandlet, mens seks klubber gjenstår. De siste klubbene kan forvente å få sine søknader behandlet innen månedsskiftet juni/juli.

 

Eliteserielisensreglementet gjeldende for sesongen 2015/2016 innebar ingen vesentlige materielle endringer i forhold til de senere årenes eliteserielisensreglementer. Gjeldende reglement inneholder imidlertid justeringer vedrørende søknadsprosedyrer og fokusområder, samt tidligere varslede endringer f. eks. med tanke på ansatte/administrative ressurser og krav til positiv egenkapital.

Det gjennomsnittlige årsresultatet for kvinner har dessverre en negativ utvikling sett opp mot trenden de siste årene som har vært positiv. Det gjennomsnittlige årsresultatet for menn er derimot i positiv utvikling.

14 av de 24 klubbene har nå negativ egenkapital, det er identisk med fjoråret. Det er ikke nødvendigvis de samme klubbene, noen har snudd en dårlig trend mens andre har hatt en negativ utvikling.

Det bygges stadig nye og bedre arenaer som benyttes i GRUNDIGligaen. Imidlertid er det fortsatt noen klubber som spiller i sine gamle arenaer på dispensasjon. Ny arena for Haslum er ferdigstilt, og på Hamar er det ferdigstillelse i løpet av 2015. Nordstrand har fått bevilgning fra Oslo kommune, men det gjenstår noe før dette er klart. Det betyr at Nordstrand også for kommende sesong får dispensasjon for spill i Bjørnholthallen. Molde, og Halden, er nå de eneste stedene der det ikke foreligger konkrete byggeplaner. Molde, som nyopprykket, vil få dispensasjon på gitte vilkår etter en arenabefaring, mens i Halden knytter det seg vesentlig usikkerhet til en eventuell ny arena. NHF vil invitere Halden-klubbene til et møte før spørsmålet om hjemmearena for sesongen 2015/2016 blir avgjort.

 

Status Kvinner Menn
Uten anmerkninger

Glassverket 
Oppsal
Sola
Tertnes

Bodø
FyllingenBergen
Halden TH
Haslum HK
Kolstad
Runar
Stord HK
 

Under overvåking

Molde Skrim Drammen
ØIF Arendal

Under skjerpet overvåking

Byåsen Bækkelaget

Under skjerpet overvåking med 3 poengs trekk

Larvik  


Som de foregående årene, må flere klubber vente noe lenger for å få tildelt sin lisens, men dette medfører nødvendigvis ikke noen form for dramatikk. I mange av tilfellene har det sammenheng med at ikke alt materiell er tilgjengelig ved første gangs behandling og/eller at den innsendte dokumentasjonen må gjennomgås nøyere, samt årsmøte som ikke er avholdt.

I spesielle tilfeller vil det holdes møter med klubber, og det vil nok være enkelte klubber som fortsatt bør følge utviklingen på sin egen økonomi svært nøye.

Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer til eliteserielisensen fra Norges Håndballforbund så lenge behandlingen pågår.

05.06.2015 12:00, Kirsten Birkeland