Tilbake Twitter Facebook

Informasjon vedrørende klubbenes e-post.

Nye brukernavn og passord er sendt til klubbens "gamle konto".
Vi henstiller alle klubber til å ta i bruk den nye kontoen ved å hente
ny info via gammel løsning.

 

 

Vi henstiller alle klubber som ønsker å ta vare på e-post som ligger i den gamle løsningen om å videresende denne til ny konto.

Alle kan sjekke gammel mail ved å gå inn via denne linken mail.ronhandball.no .

 

Link til ny mail her

20.07.2015 09:24, Arne Storstrøm


 

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy