Tilbake Twitter Facebook

Prosjektleder for "Klubbhuset"

Anders Eriksrud Bergan (bildet) er ansatt i stillingen som Prosjektleder for «Klubbhuset». Han er i dag Klubbutvikler i NHF Region Øst. 

Anders Eriksrud Bergan (30), har solid kjennskap til klubbutviklingsarbeid fra sin jobb i Region Øst. Han har vært ansatt i regionen siden 2009. Det er verdifull erfaring å ha med seg inn i «Klubbhuset», som skal ha hovedfokus på å heve kompetansen i klubbene generelt og på trenersiden spesielt.

«Klubbhuset» er et nasjonalt fellesprosjekt på tvers av organisasjonsledd, seksjoner og fagmiljøer i norsk håndball. Det iverksettes etter vedtak på Håndballtinget i Sandefjord i mai 2015, og har som formål å redusere frafallet i ungdomsklassene.
Prosjektperioden er fram til 30. juni 2018.

Vi ønsker Anders Eriksrud Bergan lykke til med sine nye utfordringer! Han starter i jobben med "Klubbhuset" etter sommerferien.
 

29.06.2015 11:00, Svein Andresen