Tilbake Twitter Facebook

Invitasjon til kurs for klubbstyret

Er du tillitsvalgt i en håndballklubb, og ønsker å øke kunnskapen din om klubbdrift og – utvikling? NHF Region Vest inviterer alle som er med i klubbstyrer og utvalg, eller innehar andre lederverv i klubben, til kurs for styremedlemer på Scandic Bergen City. Frank Bjørndal (bilde) er en av instruktørene.  

Målsetning er å heve kompetansen om klubbdrift og klubbutvikling gjennom faglige innledninger, gruppediskusjon og erfaringsutveksling. Dette er med andre ord en gyllen mulighet til å motivere og utvikle klubbens tillitsvalgte, og dermed også å utvikle klubben. Kurset anbefales for både nye og etablerte tillitsvalgte.

 

Kurset går over to dager og inneholder fem moduler, hver modul er på ca. 3 timer.

Modulene tar for seg følgende tema:

1.      Styrets viktigste oppgaver:Drift og utvikling, organisering, styreoppgaver

2.      Lederen i klubben:Rekruttere, beholde og utvikle ledere, trenere og dommere

3.      Lov og reglement:Normer og regler i håndballen, Fair Play, arrangementsutvikling

4.      Spilleren i klubben:Rekruttere, beholde og utvikle spillere

5.      Økonomi:Budsjett og regnskap, økonomistyring, markedsarbeid

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med følgende: 

  • Trygghet i rollen som tillitsvalgt
  • Motivasjon til å utvikle organiseringen av klubben
  • Skape forståelse for betydningen av god klubborganisering og klubbstyrt aktivitet
  • Nærmere forhold til håndballens målsetninger og verdigrunnlag i klubbhverdagen
  • Utvikle verktøy å bruke i hverdagen for å utvikle klubben
  • Erfaringsutveksling
  • Kjennskap til utviklings- og utdanningsmuligheter i regionen

 

Instruktørene på kurset er: Siv Øye Carlsen, Frank Bjørndal, Erlend Vågane og Magne Juuhl.

 

Tid og Sted

 

Lørdag 17.oktober 2015 kl. 10:00 – 19:00

Søndag 18.oktober 2015 kl. 09:00 – 15:00

Scandic Bergen City

Pris

Heldagspakke med lunsj

Heldagspakke m/ lunsj og middag

Heldagspakke m/ lunsj, middag og overnatting i dobbeltrom.

 

 

2000 kroner

2375 kroner

 

3000 kroner

Tillegg på 355 kroner ved valg av enkeltrom.

Kontaktperson

Christine Ullestad mobil: 93211280

E-post: christine.ullestad@handball.no

Påmelding:

Gjøres gjennom følgende link:

https://www.deltager.no/kurs_for_styremedlemmer_17102015

Frist: 01.oktober 2015

Påmelding til kurset er bindene. Ved forfall etter påmeldingsfristen er utløpt blir klubben fakturert 50 % av påmeldingsavgiften, med mindre deltakeren er forhindret grunnet sykdom, eller av andre årsaker som man ikke rår over.

 

 

 

Det er et mål med minst 15 deltakere. Ved lav påmelding kan kurset bli avlyst/utsatt.

 

Vel møtt på kurs! 

13.08.2015 13:10, Christine Ullestad