Tilbake Twitter Facebook

Søk midler til Fargerik håndball!

UDI støtter også i år norsk håndball med prosjektmidler, slik at Norges Håndballforbund (NHF) kan bidra til positiv aktivitet for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Håndballklubber oppfordres til å søke inkluderingsmidler.

NHF vil at klubber med asylmottak i nærmiljøet, skal bli med og skape aktivitet for barn og unge. For å nå disse barna, har NHF gode erfaringer, med å inngå et samarbeid med barneskolen hvor barna fra mottaket går. Her kan det lages en aktivitet (”håndballskole”) tilknyttet skoledagen, - en ”håndballskole”- gjerne direkte etter skoletid, da det ofte er lett å få tak gymsal eller hall i det tidspunktet.

Aktiviteten som tilbys kan være håndballskoler, aktivitetsdager, møteplasser, turneringer eller andre aktiviteter som skal ha fokus på fellesskap, fysisk aktivitet og glede. Aktiviteten må gjerne skje sammen med etnisk norske, slik at det skapes et sosialt fellesskap mellom deltakere fra flere kulturer. 

Norges Håndballforbund gir et tilskudd 

på inntil kr 20.000 til hver klubb 
som gjennomfører gode tiltak!

I tillegg kan søker få T-skjorter "Fargerik Håndball" til prosjektene. 


Tilskuddet skal gå til å skape aktivitet, som for eksempel instruktørutgifter, halleie, baller og annet nødvendig utstyr , som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Brosjyren "Velkommen til håndballklubben", som foreligger på 7 ulike språk, kan også være til hjelp for klubben i kommunikasjonen med barnas familie og skolene.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med ansvarlig prosjektleder i NHF, Eva Skei på e-post: eva.skei@handball.no eller på mobil 915 22 975. 

Er dette noe din klubb vil være med på - send en kort søknad, med en enkel skisse av aktiviteter du vil gjennomføre.

Søknaden sendes på e-post direkte til ansvarlig prosjektleder: eva.skei@handball.no

Søknadsfrist 1. September 2015


 

15.08.2015 09:00, Svein Andresen