Tilbake Twitter Facebook

Momskompensasjon

Husk fristen for å få kompensert merverdiavgiften for varer og tjenester for regnskapsåret 2014; 15. august! 

Søknadsfristen for å søke vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS er 15. august 2015. Alle medlemsorganisasjoner kan og bør søke. Bruk muligheten - her er det mye å hente!

14.08.2015 11:55, Svein Andresen