Tilbake Twitter Facebook

Aktivitetskoordinatorene er i gang

Torsdag 13.august hadde vi det første møte med aktivitetskoordinatorene som er blitt ansatt hos oss. Engasjementet var det det ingenting å si på da Guy Anderl, Susann Haukås, Eirik André Hesthamar og Monica Furuberg (bilde) møtes for første gang. 

Det var allerede fra starten av gode diskusjoner om hvordan vi skal jobbe for å kunne være en best mulig støtte for klubbene. 
De fire nyansatte vil jobbe i en ca. 12 % stilling, noe som utgjør ca. 5 timer i uken. Dette er en jobb som de vil kombinerer med andre fulltidsstillinger/studier.


I oppstarten vil hovedoppgavene være å bli kjent med klubbene de har ansvar for. De vil også være på plass på møteplass møter som arrangeres i løpet av høsten. Aktivitetskoordinatorene vil jobbe i team sammen med klubbutvikler i regionen.

 

Bakgrunn for ansettelser.

Bakgrunnen for at Region Vest ønsker å ansette aktivitetskoordinatorer og hva rollen innebærer er blant annet følgende hovedpunkter:

 • Aktivitetskoordinator skal være en klubbveileder for klubbene tilhørende møteplassen
 • Aktivitetskoordinator skal skape økt entusiasme og begeistring hos klubblederne i området
 • Aktivitetskoordinator skal knytte klubber i samme område tettere sammen og oppfordre og bidra til økt samarbeid på områder det kan være naturlig å samarbeide.
 • Aktivitetskoordinator skal bidra til å skape økt aktivitet i området
 • Aktivitetskoordinator skal bidra til å spre gode ideer blant klubbene

Oppgavene til aktivitetskoordinatorene vil variere avhengig av fokusområder i klubbene den har ansvaret for, men vi ser for oss at det blant annet vil inkludere følgende punkter:

 • Rekruttering
 • Guttehåndball
 • Samarbeid med region – klubb og skole/SFO
 • Trenerkompetanse
 • Lederutvikling
 • Dommerarbeid
 • Inkluderingsarbeid

 

Hvem er aktivitetskoordinatorene?

De fire vi foreløpig har ansatt har en variert bakgrunn, noe vi tror kommer godt med når vi nå skal ut i våre klubber. Alle har sitt å bidra med og vi kan dra stor nytte av hverandre.

Guy Anderl er utdannet innen folkehelse, fysisk aktivitet og ernæring på Høyskolen i Bergen og jobber til daglig i Hordaland Idrettskrets som instruktør/veileder og som feltarbeider innen integrering. 

Guy vil ha ansvar for klubbene i Sentrum/Årstad/Bønes/Fyllingsdalen, noe som innebærer følgende klubber: Bønes, Fyllingen, Fyllingen Elite, LøvHam, Årstad, Bergen, Sandviken, Viking, Nordnes,

Monica Furuberg er i dag leder for håndballgruppen i Kringlebotn, samt nestleder for klubben. Hennes erfaring fra styreverv vil komme godt med i denne jobben.

Monica vil ha ansvar for to av våre møteplasser, så klubbene i Bergen Nord og Bergen Sør vil bli bedre kjent med henne. Klubben hun skal ha ansvar for er i Bergen Nord; Åsane, Tertnes, Tertnes Elite, Salhus, Flaktveit og Bjørnar. I Bergen Sør er det Fana, Bjarg, Gneist, Kringlebotn, Sædalen, Apeltun og Søreide

Susann Haukås er opprinnelig fra Bergen, men er for tiden masterstudent på Høyskolen i Sogn og Fjordane i Sogndal. Hun har nettopp fullført en bachelor innen idrett og kroppsøving og fortsetter nå studiene videre innen idretten. Hennes egen idrettsbakgrunn er fra fotballen. I tillegg til idretten, er hun også svært aktiv for sine medelever i Sogndal og har hatt mange tillitsverv de siste årene. Hun er med andre ord en dame med teft for mennesker og organisasjon.

De klubbene som får gleden av å bli bedre kjent med Susann er klubbene Bjørn, Syril, Sogndal, Fjøra, Vik, Hafslo, Balestrand, Jotun, ÅTIL, Lærdal og Aurland.

Eirik André Hesthamar er mannen som vil ha ansvaret for møteplassen i Os og omegn. Eirik André er nok for mange i Os kommune allerede godt kjent både som leder i Idrettslaget Øyglimt, hovedstyret representant i Nore Neset, samt i utviklingsprosjekter sammen med flere av klubbene i området. Han har også vært svært aktiv i utviklingen av jentefotballdagen i Os kommune, et rekrutteringstiltak som naboklubbene har hatt sammen. Vi tror mye av arbeidet som er gjort her er svært overførbart til rekrutteringsarbeid i håndballen, og at idrettene har mye å lære av hverandre.   

I tillegg til å være svært aktiv i lokalidretten er han deleier i et IT-selskap og aktiv politiker i Os Kommune.

Eirik André vil ha ansvaret for klubbene, Os, Nore Neste, Kalandseid, Lysekloster, Øyglimt.

 

Fremdeles behov i flere av sonene!

Det er fremdeles behov for flere aktivitetskoordinatorer og vi oppfordrer klubber å melde inn kandidater som dere tror vil gjøre en god jobb i denne rollen. Vi vil deretter ta kontakt med vedkommende for en nærmere dialog. Det er også fult mulig å fortsatt søke på stillingen. Stillingsannonsen finner dere her: http://www.handball.no/p1.asp?p=48494

Vi oppfordrer særlig klubber i følgende områder å være på jakt: Sunnhordaland, Bergen Vest, Nordhordaland – Voss, Sunnfjord, Gloppen og Nordfjord

 

Hvordan komme i kontakt. 

Aktivitetskoordinatorene vil om litt få tildelt sin egen e-postadresse, men det er ikke helt på plass enda.
I begynnelsen kan dere ta kontakt med klubbutvikler Christine Ullestad på e-post christine.ullestad@handball.no eller telefon 93211280, dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med en av disse fire. Regionskontoret vil videreformidle kontakten. 

 

Vi håper dere vil ta godt imot dette tilbudet og bruke aktivitetskoordinatorene aktivt. 

De er her for dere og gleder seg til å bli bedre kjent med alle klubber i sitt ansvarsområde. 

 

17.08.2015 12:36, Christine Ullestad