Tilbake Twitter Facebook

Sesongplanlegging

Nå som terminlisten for sesongen er lagt ut, er det viktig at klubbene tilrettelegger og informerer alle som har verv tilknyttet klubbenes lag. I tillegg må de ulike lagsansvarlige planlegge sesongen for sitt lag for å skape god forutsigbarhet for både spillere og foreldre.

01. august ble kampoppsettene for Regionsserien publisert. Dersom klubbledelsen og de ulike lagledere i klubben gjør et grundig forarbeid mtp sesongplanlegging før kampene blåses i gang, vil alle involverte få en mer forutsigbar håndballhverdag.

Det er derfor i første omgang viktig at alle trenere, lagledere, oppmenn, foreldreansvarlige, arrangementsansvarlig og andre personer med relevante verv i klubben blir informert om og setter seg inn i emnene i tildligere publisert websak Terminlistene 2015/2016.

I tillegg ønsker vi her å gi noen gode tips for sesongplanlegging for både klubb og lagledere i denne saken.

 

Riktige personer får riktig informasjon

Vi oppfordrer alle våre klubbledere i Region Vest om å bruke ekstra tid og energi nå i forkant av sesongen med å sørge for at de personene med verv rundt lag får all informasjon tilknyttet laget. Dette kan en tilrettelegge ved gjøre forarbeidet med å registrere på klubbsiden hvilke personer som har verv knyttet til lagene. Gjør klubben denne jobben nå i forkant av sesongen, vil en spare mye tid og kanskje penger mtp god informasjonsflyt og overholdelser av ulike frister gjennom sesongen.

Når riktig personer er registrert på riktig lag, vil all informasjon tilknyttet laget mtp flytting av kamper, trekking av lag, endringer og lignende bli sendt direkte til disse, i tillegg til klubben. Samtidig kan henvendelser til lagene skje direkte til de som har verv rundt et lag, fremfor å alltid måtte gå gjennom ledere i klubben.

 

Spar penger ved å legge tilrette kampoppsettet nå

Som meldt ut i saken Terminlistene 2015/2016, vil det være gebyrfritt å flytte kamper i perioden frem tom 15. september. Dette betyr at dersom klubbens lag planlegger hele sesongen nå og evt. flytter de kamper som kolliderer med andre aktiviteter som spillerne deltar på, vil en kunne spare klubben for unødvendige utlegg rundt omberamminger, ikke møtt til kamp eller lignende.

Omberammingsgebyret for å flytte kamper minimum 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt er økt til kr 500, mens gebyret for å flytte kamp mellom 5 og 9 dager før kamptidspunkt er kr 1000.

Klarer et lag ikke stille til kamp kan det første gang koste klubben kr 4500 og andre gang kr 6000.

Les mer om de ulike gebyrene for Region Vest i Bestemmelser sesongen 2015/2016.

 

Tildele rettigheter til Online omberammingsskjema

Det er viktig å merke seg at det denne sesongen kun godkjennes online omberamming via personlig side på handball.no for kamper som flyttes mer enn 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt.

Dette betyr at klubben må definere (via klubbsiden) hvilke personer som skal ha rettigheter til å flytte kamper for de ulike lagene. Noen klubber ønsker å ha en eller få omberammingsansvarlige, mens andre legger inn en omberammingsansvalig pr lag. Det kan her defineres hvilke lag en omberammingsansvarlig skal kunne flytte kamper for. 

Les mer om Hvordan legge inn vervet Omberammingsansvalig og hvordan søke online.

Kamper som må flyttes etter 10-dagersfristen er passert og det er mer en 5 dager til opprinnelig kampstart, må en søke via e-post med eget skjema.

 

Sesongplanlegging

Spilltilbudet 2015/2016 er laget for å hjelpe klubber og lag til å planlegge sesongen på en best mulig måte. Her finner en bl.a. et punkt som heter Terminlisteplanlegging. Det anbefales at alle involverte rundt et lag setter seg godt inn i denne og bruker den til å få en best mulig forutsigbar sesong for sitt lag.

 

Vi håper alle klubber og lagledere finner tid til å legge mest mulig tilrette før sesongstart, for å skape gode rammer for spillere, trenere, foreldre, tilskuere, ledere, dommere og andre tilknyttet et lag.

 

 


 

17.08.2015 13:35, Torleif Landa