Tilbake Twitter Facebook

Trener 1 - Sørreisahallen

Ønsker du faglig påfyll som trener? Innholdsrike og utviklende treninger? Da har du muligheter til å melde deg på når NHF Region Nord inviterer til TRENER 1- utdanning, 6 moduler, helgen 28.- 30. august i Sørreisahallen.

Vi ønsker at deltakere deltar i den rekkefølge modulene er satt opp, dette fordi modulene bygger på hverandre.

  • Kurssted: Sørreisahallen

Hvilke moduler:

Fredag 28.08: 17.30-21.30
Modul 1 – Treningsøkta (18:00-21:00)

Lørdag 29.08: 10.00-20.00
Modul 2 – Kompis med kroppen (10:00-13:00)
Modul 3 – Kast og mottak (13:30-16:30)
Modul 4 – Kampaktivitet – verdier (17:00-20:00)

Søndag 30.08: 10.00-17.00
Modul 5 – Skudd (10:00-13:00)
Modul 6 – Finte og sperre (13:30-17:00)

Ta med treningstøy, skrivesaker, sko og ball (kursdeltakerne danner selv utøverapp. - får prøvd ut øvelsene).
Kurset er åpent for trenere i alle årsklasser; både trenere for barn og tenåringer.

Oppfordring

(ikke et absolutt krav):
Vi ønsker at deltakere deltar i den rekkefølge modulene er satt opp, dette fordi de bygger på hverandre.
Fra lek og stafetter, organisering - til - teknikk trening, og så en start på det ferdige spill.

Instruktør
Åse Kristoffersen

Om Trener 1
Les mer her

Deltakeravgift

Prinsippet er at alle utgifter fordeles likt mellom regionens klubber, basert på antall spillende lag. Regionen forskutterer kostnadene og fordeler disse to ganger i året.

Påmelding
- innen onsdag 26.08.2015
Meld deg på via klubbens side eller personlig side!


Målsetting

1: Treningsøkta
Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging for å kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe. Eksemplifisering gjennom leker og stafetter der bruk av ball skal stå sentralt.

2: Kompis med Kroppen
Deltakerne skal få en innføring i øvelser for kjerneaktivitet med hovedvekt på koordinative ferdigheter.

3: Kast og mottak
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise kast og mottak, samt metodisk innlæring av kast og mottak. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

4: Kampaktivitet - verdier
Deltakeren skal få kjennskap til verdigrunnlaget i barnehåndball og viktige prinsipper for tilrettelegging av konkurranseaktivitet for barn.

5: Skudd
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise skudd, samt metodisk innlæring av skudd. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

6: Finte og sperreteknikker
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise finter og sperrer, samt metodisk innlæring av finter og sperrer. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

7: Forsvarsteknikker
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til, forstå og forklare og kunne vise forsvarsteknikker, samt metodisk innlæring av forsvarsteknikker. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser.

8: Spillsituasjoner - småspill
Deltakerne skal introduseres for hvorfor og hvordan trening i små grupper bør stå sentralt

9: Kontra og retur
Deltakeren skal få kjennskap til, forstå, forklare og introdusere kontra og retur øvelser i forhold til hensiktsmessige valg av teknikker.

10: Teknisk trening målvakt
Deltakerne skal få kjennskap til, forstå, forklare og vise forberedende teknisk trening. Deltakerne introduseres for et utvalg av øvelser for innlæring av teknikker og metodisk progresjon i teknisk trening av målvakt.

11: Fysisk Trening
Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper for å kunne planlegge og gjennomføre basisferdigheter med vekt på trening av fysiske ressureser for håndballspillere i forhold til deres alder og prestasjonsnivå.

12: Trenerrollen
Deltakerne skal bevisstgjøres på sin rolle som trener.

17.08.2015 14:00, Ingrid Løfshus