Tilbake Twitter Facebook

Fargerik Håndballskole i Florø

Florø Håndball SK arrangerte tradisjons tro også i år Firdapostens Håndballskole, i siste uke av fellesferien. Håndballskolen er en viktig arene for at barn og unge i lokalmiljøet skal bli introdusert for godt tilrettelagt håndballaktivitet. 

Ca 120 barn i alderen 7-13 år deltok på årets håndballskole. 45 instruktører, ledere, foreldre og andre frivillige bidro til å gi deltakerne en positiv og inspirerende håndball opplevelse. 

Nytt av året var det at klubben i samarbeid med helsesøster i Flora kommune har jobbet aktivt for å sikre deltakelse fra barn med flerkulturell bakgrunn på håndballskolen. Dette arbeidet var svært vellykket og  resulterte i at 12 jenter og 11 gutter med flerkulturell bakgrunn deltok på årets håndballskole. Det var også svært gledelig å registrere at mange av foreldrene deres også bidro aktivt på en strålende måte for å gi deltakerne en flott opplevelse.  

Klubbutviklere fra NHF Region Vest deltok i vår på møter med Florø SK Håndball der styrket fokus på inkludering av barn, unge og voksne i nærmiljøet blant annet var tema. Klubbutvikler med ansvar for inkludering av flerkulturelle i RV, Stig Blindheim,  berømmer Florø SK Håndball for det gode arbeidet som gjøres i klubben i forhold til inkludering. – Det er svært gledelig at Florø SK Håndball har satt inkludering høy på dagsorden, sier Blindheim.  Man har gjennom håndballskolen gitt jenter og gutter med flerkulturell bakgrunn mulighet til å delta i positiv idrettsaktivitet sammen med andre barn i nærmiljøet, fortsetter han. –  Videre har klubben lykkes med å introdusere disse barna for positiv og godt tilrettelagt håndballaktivitet. – Dette vil forhåpentligvis inspirere dem til å delta i organisert aktivitet i klubben i fremtiden, avslutter Blindheim.

 

NHF RV gratulerer SK Florø Håndball med et flott arrangement.

1. Instruktører og elever i fargerikt fellesskap i matsalen

1. Elever og instruktører i fargerikt fellesskap i matsalen (Foto: Cecilie Molander)

  

 

2. Eva Endestand gir god rettlening til de litt eldre elevene (Foto: Cecilie Molander)

3. I matpausene er det anledning til å bli bedre kjent med hverandre (Foto: Elisabeth Aven)

4. Amanda Holm Eriksen passer på at elevene får i seg nok næring. (Foto: Cecilie Molander)

5. I matpausene er det anledning til å bli bedre kjent med hverandre (Foto: Cecilie Molander)

6. Gutter og jenter spiller sammen (Foto: Cecilie Molander)

19.08.2015 14:26, Christine Ullestad