Tilbake Twitter Facebook

Lisens 2015-16

Lisensen forfaller til betaling 1. september. På grunn av vanskeligheter knyttet til nye datasystemer, har NHF besluttet at lisensforsirkingen skal gjelde fram til 13. september selv om den ikke er betalt.

På grunn av overgang til nye datasystemer, har dessverre spillere opplevd at det har vært vanskelig å få betalt lisens for kommende sesong. Derfor har NHF i samarbeid med Gjensidige, besluttet følgende:

I perioden 1.09-13.09.2015 vil samtlige lisenspliktige håndballspillere være dekket av NHFs lisensforsikring uavhengig av om lisensavgiften er betalt. Spillerne er i denne perioden dekket med samme type forsikring som i forrige sesong (Lise/Lise+). Spillere som ikke hadde forsikring i forrige sesong, er dekket med LISE. Forsikringen omfatter alle lisensierte håndballspillere i Norges Håndballforbund (NHF) som deltar i aktivitet i regi av klubb/ /region/forbund, tilsluttet NHF. Ordinære forsikringsvilkår for sesongen 2015/16 gjelder.

Til deg som skal betale lisens for kommende sesong:

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.

Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonr er: 7874 05 97301).

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere som er registrert i våre systemer har tilgang til å gjøre dette.

De som får opprettet nytt lisenskrav i SA får nytt KIDnummer. Dette KIDnummeret vil ikke bli akseptert i banken før neste uke (uke 35).

*)Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Skal du ikke spille håndball i sesongen 2015-16 kan du se bort fra denne og tidligere mailer/lisenskrav. Det kommer ingen purringer på den.

Om du ikke allerede er registrert som bruker på Min Idrett, må dette gjøres. 

Lisensen for Håndballsesongen 2015-16 er nå tilgjengelig for betaling via www.minidrett.nif.no (linker nedenfor). Har du ikke vært inne på denne siden tidligere, må du verifisere deg som ny bruker før du kan ta den i bruk. Når ny bruker er verifisert, kan du logge deg på siden.

Under fanen «Min profil» kan du klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får da opp nødvendig betalingsinformasjon.
 

Logg deg inn på Min idrett

Veiledning for betaling av lisens via Min Idrett

Lisensbeløpene 2015-16:

ALDERSINNDELING OG LISENSBELØP LISE LISE+
Født i 1995 eller tidligere 1130,- 1380,-
Født 01.01.1996 - 31.12.2000 1030,- 1270,-
Født 01.01.2001 - 31.12.2002 750,- 940,-
Født i 2003 (Forfall 01.01.2016) 375,- 470,-
Kun spill i Veteran-NM 565,- 690,-
Ved oppstart etter 01.01.2016    
Født i 1995 eller tidligere 565,- 690,-
Født 01.01.1996 - 31.12.2000 515,- 635,-
Født 01.01.2001 - 31.12.2002 375,- 470,-

26.08.2015 13:04, Svein Andresen