Tilbake Twitter Facebook

Utfordringer og muligheter

Store endringer gir utfordringer og muligheter. Slik er det også når norsk håndball i løpet av få dager (25.-27. august) får helt nye elektroniske verktøy i alle administrative ledd. 

For deg som bruker håper vi så klart at det skal gi en enklere hverdag, med lettere vei til de informasjonene du ønsker å finne.

Lisens og overgang
er det allerede gitt informasjoner om. Min Idrett blir viktig for hver enkelt å holde oppdatert. Da blir det bedre treff ved utsending av informasjoner fra ulike ledd.

Kampoversikter
skal du lettere finne på handball.no. Nye løsninger skal gjøre det enklere å følge ditt/dine lag med enkle valg.

Nye handball.no
er planlagt lansert torsdag 27. august. Dagens nettsider vil fungere fram til da, men 25. og 26. august vil ikke opplysninger om kamper/dommere/resultater m.v. bli oppdatert på grunn av overgang til nye systemer.

At vi alle i starten
kan oppleve alt det nye som uvant, må vi leve med, og vi ber om litt tålmodighet. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Bruk e-postadresse til din region eller til nhf@handball.no

Flere spennende nyheter
vil vi kunne presentere i ukene som kommer. Mer informasjon blir publisert på handball.no .
 

21.08.2015 15:00, Svein Andresen