Tilbake Twitter Facebook

Ny sesong - ny lisens

På grunn av vanskeligheter knyttet til nye datasystemer, har NHF besluttet at lisensforsirkingen skal gjelde fram til 13. september selv om den ikke er betalt.

21.08.2015 19:31, Anders Eriksrud Bergan


 

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy