Tilbake Twitter Facebook

handball.no blir ny

 Lanseringen av ny handball.no er utsatt til neste uke (uke 36) grunnet tekniske utfordringer. Vi beklager utfordringer dette medfører. Les også i saken om lisensbetaling og klubbskifte (overgang).

Her er viktig statusrapport og informasjon rundt omlegging til nye systemer i Norges håndballforbund:

 

Ny handball.no

Etter planen skulle vi i håndballen hatt en omlegging til ny websiden og nytt kamp administrativt system (TA).

Dessverre har det kommet opp noen tekniske utfordringer som gjøre at lanseringen av dette er utsatt til neste uke.

Skulle en oppdage feil i kamp- eller dommeroppsett både før og etter overgang til ny handball.no, ber vi dere sende dette til nhf.rvn@handball.no.

 

SportsAdmin, MinIdrett og KlubbAdmin

De andre nye systemene som allerede er rullet ut (SportsAdmin, MinIdrett og KlubbAdmin), som har erstattet Klubbsiden og Personlig side er i full drift.

For både klubber og utøvere er det her viktig at en tar seg tid til å sette seg inn i hvordan det nye fungerer og gjerne bruker NIF-IT sine brukerstøttesider for disse:

Dette vil avlaste vårt sentralbord og gjøre hvert enkelt ledd mer selvstendig mtp fremtidig bruk av disse nye systemene.

Skulle en støte på utfordringer med tilgang og feil direkte knyttet til de tre systemene (SA, MI og KA), ber vi dere ta kontakt med NIF-IT direkte for hjelp og support – telefon 03615. Dette spesielt mtp SportAdmin og KlubbAdmin.

 

Lisens og Overgang

For informasjon rundt Lisensbetaling og Overganger (klubbskifte), ber vi om å lese tidligere nevnte saker:

Vi beklager de utfordringene denne store omleggingen gir, og takker for tålmodigheten.

 

Send gjerne denne informasjonen til medlemmene i klubben!

27.08.2015 12:45, Torleif Landa