Tilbake Twitter Facebook

Opprykksreservering 2. divisjon

Kommende sesong, er som tidligere meldt ut, en overgangssesong for omlegging til ny 2. divisjonsmodell. Dersom en ikke ønsker å rykke opp til denne nye 2. divisjonen må en skriftlig reservere seg senest 01.09.2015.

Tidligere sak Ny 2. divisjon fra 2016-17 ble det meldt ut at 2015-16 blir overgangssesong til ny modell for 2. divisjon Kvinner og Menn, som fra 2016-17 skal bestå av 4 avdelinger i hver klasse (ikke 6 som i dag).

Her ble det også meldt ut at det vil være mulig å reservere seg for deltakelse i ny modell i 2. divisjon. En slik reservasjon må være skriftlig, undertegnet av klubbens leder og mottatt hos administrerende region senest 01.09.2015.

 

Konsekvenser for opp- og nedrykk i resten av divisjonsystemet

En slik omlegging av divisjonsmodellen vil gi konsekvenser for divisjonene fra 2. divisjon og nedover etter at denne sesongen (15/16) er spilt.

Les mer om dette i saken Overgangsordning senior.

Det er uansett viktig å presisere at evt. nedrykk fra 1. divisjon og/eller evt. mange reservasjoner om opprykk til ny 2. divisjon vil kunne gi endringer i opp- og nedrykksmodellen skissert i saken over.

 

Se kampoppsettene for 2. divisjon.

28.08.2015 15:36, Torleif Landa