Tilbake Twitter Facebook

Endelige Terminlister sesongen 15/16


Terminlistene for alle avdelingene i Regionsserien er nå publisert.

Vi beklager på det sterkeste at vi ikke var i stand til å legge ut endelige terminlister den 28.08.  Terminlistene som nå ligger tilgjengelig på handball.no er oppdatert så langt det lar seg gjøre pr. dato.  Ønsker/endringer som er gjort sist uke (uke 35) er ikke synlige nå, men vil bli synlige i nye Handball.no som er rett rundt hjørnet.

Det er fri omberamming frem til 9. september, men motstander og hall må være enig..  I og med den frie omberammingsperioden til Region Sør faller sammen med Håndballforbundets overgang til nytt IKT-system så må alle omberamminger gjøres manuelt i denne perioden.  Vi oppfordrer sterkt til at de tidligste kampene omberammes først av hensyn til forutsigbarhet for motstanderlag/dommere/arrangører.

Vi ber om at søknad om omberamming kommer på e-post til: nhf.rsn@handball.no

E-posten må inneholde;

·          Kampnr./lagsnavn

·          Gammel/ny dato med kl.slett og evt. ny hall.

·          Kontaktperson hos motstanderlaget

Terminlister finnes her. Velg Region Sør, sesong 15/16 og ønsket avdeling.


Det har kommet inn svært mange ønsker til terminlistene. Vi har funnet løsninger for veldig mange, men desverre har vi ikke klart å imøtekomme alt, og henstiller til fri omberammingsperiode. 


Retningslinjer ved omberamming av kamper i den frie omberammingsperioden:

  • Kontakt motstander og bli enig om ny kampdato
  • Sjekk med halleier at hallen er tilgjengelig på ønsket dato/tidspunkt.
  • Husk at tirsdag er kampfri dag + mandagene 07.09., 12.10., 02.11., 07.12., 04.01. og 01.02.
  • Kamper på våre felles 13-årsdager (Drammenshallen 08.11., Slagenhallen 21/11, og Skienshallen 22.11.) kan ikke omberammes!

Vær oppmerksom på at de aldersgrupper som spiller enkel  må ha siste spilledato;

Klassene J/G11, J/G12 og M04 - 14.12.2015

Klassene J/G16 år og J18 – 06.12.2015

Klassen G14 – 24.01.2015

J/G 11: Aktivitetsserien avvikles som serie (6'er håndball). På enkelte helger er det lagt hjemme- og bortekamper i samme hall.  Dette er kamper som bare unntaksvis vil kunne bli omberammet og som krever god begrunnelse.


Omberamminger

Vi henstiller allikevel klubber til å begrense antall omberamminger. Jo flere kamper som blir omberammet, dess mer roter man til opprinnelig terminliste, som har hensyntatt:

  • Gode arrangementer uten "hull" i bandedagboken. Vi har pakket hallene på dato, og det er nå få kamper som ligger alene. Der dette er tilfelle, er det på bakgrunn av antilag, sperredatoer etc. Endelig pakking av hallene internt på den enkelte dato gjøres etter den frie omberammingsperioden.
  • Effektiv bruk av dommere

 

Vi ønsker alle velkommen og lykke til med ny sesong!

31.08.2015 16:20, Nina Kjos Nilsen