Tilbake Twitter Facebook

Spillformer i Regionserien

Helgen 29.-30. august var første helg med kamper i Regionserien hvor flere lag var i gang. De fleste avdelinger er nå satt og det er greit å ta med seg inn i sesongen hvilke avviklingsform de ulike årsklassene skal ha.

I flere klasser har det siden endelig puljeoppsett blitt gjort endringer, som kanskje har ført til at avviklingsformen har endret seg. Under ser en hvilke spillform som, pr dags dato, vil være gjeldende de ulike klassene. Det understrekes at det kan komme flerne endringer som følge av trekninger eller lignende.

Jenter og Gutter 10 år

Dette er en aktivitetsserie, hvor kampresultat ikke er tellende og det ikke finne tabell. Her er målet at alle lag skal spille minimum 13 kamper i løpet av sesongen.
I Hordaland spilles kampene i samme form som Minihåndball, hvor alle lag har 2 kamper hver kamprunde.

Jenter og Gutter 11 år

Dette er også en aktivitetsserie, uten tellende resultater og tabell.
Hvert lag skal ha mininum 13 kamper i løpet av sesongen, og kan avtale med andre lag i puljen at de ønsker å spille flere kamper, og da kun melde til regionen om tid og sted for ny(e) kamp(er).

Jenter 12 år

Nivå A – Hordaland
3 avdelinger som spiller dobbel serie, hvor vinner fra hver avdeling er kvalifisert til Fylkesmesterskapssluttspill. Vinner her blir Fylkesmester A i Hordaland.

Nivå A – Sogn og Fjordane
3 avdelinger som spiller dobbel serie, hvor vinnerne fra hver avdeling er kvalifisert til Fylkesmesterskapsluttspill. Vinner her blir Fylkesmester A i Sogn og Fjordane

Nivå B – Hordaland
5 avdelinger som spiller dobbel serie, hvor vinner fra hver avdeling er kvalifisert til B-Fylkesmesterskapssluttspill. Vinner her blir Fylkesmester B i Hordaland.

Gutter 12 år

Nivå A – Hordaland
1 avdeling som spiller dobbel serier fram til 15. Januar, hvor tabellen da danner grunnlaget for en deling til to nye avdelinger. De 7 første går til 1. divisjon og resterende til 2. divisjon, og det spilles enkel serie i begge avdelingene.
Vinner av 1. divisjon er Fylkesmester A i Hordaland.

Nivå A – Sogn og Fjordane
2 avdelinger. A2 SF spiller dobbel serie, mens A3 SF spiller trippel serie. Vinner fra hver avdeling spiller Fylkesmesterskapsluttspill.
Vinner her blir Fylkesmester A i Sogn og Fjordane

Nivå B – Hordaland

1 avdeling som spiller trippel serie, og vinner etter endt spill er Fylkesmester B i Hordaland.

Jenter 13

Nivå A – Hordaland
3 avdelinger som spiller dobbel serie, og vinner fra hver avdeling spiller Fylkesmesterskapsluttspill.
Vinner her blir Fylkesmester A i Hordaland

Nivå A – Sogn og Fjordane
2 avdelinger som spiller dobbel serie, og vinner fra hver avdeling spiller Fylkesmesterskapsluttspill.
Vinner her blir Fylkesmester A i Sogn og Fjordane

Nivå B – Hordaland
3 avdelinger som spiller dobbel serie, og vinner fra hver avdeling spiller Fylkesmesterskapsluttspill.
Vinner her blir Fylkesmester B i Hordaland

Gutter 13 år

Nivå A – Hordaland
1 avdeling som spiller trippel serie, og vinner etter endt sesong er Fylkesmester A i Hordaland.

Nivå A – Sogn og Fjordane
1 avdeling som spiller dobbel serie, og vinner etter endt sesong er Fylkesmester A i Sogn og Fjordane.

Nivå B – Hordaland
1 avdeling som spiller trippel serie, og vinner etter endt sesong er Fylkesmester B i Hordaland.

Jenter 14 år

Nivå A - Hordaland
4 kvalifiseringsavdelinger som spiller enkel serie, hvor det deles i to nye avdelinger etter endt spill. De tre beste fra avdeling A1, A2 og A3, pluss de to beste fra A4 spiller 1. divisjon og resterende spiller 2. divisjon. 1. divisjon spiller dobbel serie og tar med seg resultatene fra innbyrdes kamper i kval.spillet, mens 2. divisjon starter med null poeng og spiller dobbel serie.
Nr 1 og 2 etter endt spill i 1. divisjon er kvalifisert til Regionsmesterskapet.

Nivå A - Sogn og Fjordane
2 avdelinger som spiller dobbel serie. Etter ferdigsilt serie, innen 20.mars, spiller de to øverste fra A5 SF og A6 SF sluttspill. De to beste herfra er kvalifisert til Regionsmesterskapet.

Nivå B - Hordaland
3 avdelinger som spiller dobbel serie, og vinner fra hver avdeling spiller Fylkesmesterskapsluttspill.
Vinner her blir Fylkesmester B i Hordaland

Gutter 14 år

Nivå A - Hordaland
1 avdeling som spiller enkel serie frem til 15. Januar 2016. Lagene deles så ved at de 7 øverste på tabellen etter endt spill går til 1.divisjon, og de øvrige spiller i 2.divisjon. Det spilles enkel serie.

De to øverste etter ferdig spilt 1.divisjon er kvalifisert til Regionsmesterskapsluttspillet.

Nivå A - Sogn og Fjordane
1 avdeling som spiller dobbel serie, og hvor de to øverste etter endt sesong er kvalifisert til Regionsmesterskapsluttspillet.

Jenter 15 år

Nivå A - Hordaland
4 kvalifiseringsavdelinger som spiller enkel serie, hvor det deles i to nye avdelinger etter endt spill. De tre beste fra hver avdeling spiller 1. divisjon og resterende spiller 2. divisjon. Lagene i 1. divisjon spiller dobbel serie og tar med seg resultatene fra innbyrdes kamper fra kval.spillet, mens 2. divisjon starter med null poeng og spiller dobbel serie.
Vinner av 1. divisjon er Fylkesmester A i Hordaland.

Nivå A - Sogn og Fjordane
1 avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Fylkesmester A i Sogn og Fjordane.

Nivå B  Hordaland
2 avdelinger som spiller trippel serie, hvor avdelingsvinnerne spiller finale i Fylkesmestersluttspillet.
Vinner her blir Fylkesmester B i Hordaland.

Gutter 15 år

Nivå A - Hordaland
1 avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Fylkesmester i Hordaland

Nivå A - Sogn og Fjordane
1 avdeling som spiller trippel serie, hvor vinner etter endt sesong er Fylkesmester i Sogn og Fjordane.

Jenter 16 år

Nivå A - Regional
2 regionale avdelinger hvor det spilles enkel serie, som ferdigspilles innen 29.november 2015.
De fire øverste i hver pulje* spiller sluttspill 05. og 06. desember 2015, hvor de 6 øverste her er kvalifisert til BRINGseriespill *.
Etter jul deles lagene til 1. og 2.divisjon i Regionserien ut fra tabellplasseringer før jul, og her spilles det enkel serie.

* Kun ett lag (høyest rangerte lag) fra hver klubb kan kvalifisere seg til sluttspillet i desember og spill i BRINGserien. Viser ellers til informasjon og reglement for BRINGserien: http://www.handball.no/p1.asp?p=47268 

Nivå B - Hordaland
1 avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Fylkesmester B i Hordaland

Nivå B - Sogn og Fjordane
1 avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Fylkesmester B i Sogn og Fjordane.

Gutter 16 år

1 regional avdeling hvor det spilles enkel serie, som ferdigspilles innen 15.desember 2015.
De 3 øverst plasserte lag er kvalifisert til BRINGseriespill *.
Etter jul spilles det nye serie, hvor det spilles enkel serie. De fire øverste spiller Regionsmesterskapsluttspill.

* Kun ett lag (høyest rangerte lag) fra hver klubb kan kvalifisere seg til spill i BRINGserien.
   Viser ellers til informasjon og reglement for BRINGserien: http://www.handball.no/p1.asp?p=47268 

Jenter 18 år Elite

1 regional avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Regionsmester.

Gutter 18 år Elite

1 regional avdeling som spiller trippel serie, hvor vinner etter endt sesong er Regionsmester.

Jenter Junior (17-20 år)

1 regional avdeling som spiller dobbel serie, hvor vinner etter endt sesong er Regionsmester.

 


 

29.08.2015 17:44, Torleif Landa