Tilbake Twitter Facebook

Forklaring til tabellberegning

Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som avgjør rekkefølgeberegningen.

Dersom ikke alle lagene med lik poengsum har spilt mot hverandre vil dette kunne gi "skjeve utslag" underveis i sesongen, men dette vil utjevne seg etterhvert som alle kampene blir spilt.

PS! Dersom det er flere enn to lag som har likt antall poeng, så beregnes innbyrdes poeng og målscore mot ALLE lagene som har likt antall poeng.

§ 19-1.6
Rekkefølgeberegning (rangering) i serie- og puljespill

§ 19-1.6.1
Lagenes rekkefølge i serie-/puljespillet bestemmes på grunnlag av antall oppnådde poeng.
 
§ 19-1.6.2
Hvis ett eller flere av de lag som etter endt serie-/puljespill har samme poengsum, har fått tilkjent seier eller tap og målforskjell 0-0 mot et lag, skal alle kamper mot sistnevnte lag utgå ved beregningen av målforskjellen.

§ 19-1.6.3
Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik
1. Poeng i innbyrdes kamper.
2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
4. Målforskjell i samtlige kamper.
5. Flest scorede mål i samtlige kamper.

§ 19-1.6.4
Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølge etter reglene i § 19-1.6.3, skal rekkefølgen avgjøres ved ny kamp (omkamp) dersom det har vært spilt seriespill og ved loddtrekking dersom det har vært spilt puljespill.

§ 19-1.6.5
Lag som har tapt 0-0 rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

§ 19-1.6.6
Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for. 
 
Hentet fra: http://www.handball.no/p1.asp?p=2239
 
Ved poenglikhet settes det altså opp en "ny innbyrdes tabell i tabellen" for de lagene som har samme poengsum.

25.04.2008 12:49, Frode Asdal