Tilbake Twitter Facebook

Omberammelser - Region Vest

 

Reglement for omberammelser:

- Regionsserien og 3. divisjon (klikk for å lese)

 • Søknad (kun online skjema) sendt inn senest 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt:
  • Gebyrfrie årsaker:
   • Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres).
   • Skoleferie - Vinterferie og Høstferie.
   • Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres).
   • Landslagsaktivitet for spillere.
  • Kr 500 i gebyr for andre årsaker, dersom klubber er enige om nytt kamptispunkt.
 • Søknad (eget skjema) sendt inn senest 5 dager før opprinnelig kamptidspunkt:
  • Kr 1000,- i gebyr uansett årsak.
  • Skjema sendes til nhf.rvn@handball.no 

 

- NHF 2. divisjon senior (klikk for å lese)

 •  Søknad sendt inn senest 14 dager før opprinnelig kamptidspunkt:
  • Godkjente årsaker med kr 700,- i gebyr:
   • Landslagsaktiviteter og -representasjonsoppgaver for spillere (kun norske landslag).
   • Kollisjon med NM Senior, NM Junior, NM Veteran, Lerøyserien 18 og Bringserien 16.
   • Obligatorisk skole- eller studietur i skolens regi (må dokumenteres).
   • Akutt eller epidemisk sykdom på minimum 3 spillere (må dokumenteres).

 


 

Kun elektronisk omberammelsesskjema er godkjent (klikk under):

 

Les Hvordan du omberammer online.

 

 

 

Hvordan omberamme kamper:

Alle omberamminger skal kun søkes via online skjema! 

Les Hvordan du omberammer online.

 

Skjema for omberammelse skal inneholde følgende:

 1. Søker for omberammelsen:
  • Klubb
  • Kontaktperson, med e-postadresse og telefonnr.
 2. Årsak for omberammelse:
  • Velg årsak for flytting av kampen
 3. Opprinnelig kampinformasjon:
  • Kampnr - starter med 56 etterfulgt av 8 siffer (f.eks.: 56J12A1038)
  • Dato og klokkeslett
  • Hjemme og Bortelag
  • Hall og arrangør
 4. Ny kamp ønskes å spilles:
  • Dag, dato og klokkeslett
  • Hall - hallansvarlig skal være forespurt og varslet
  • Motstanders kontaktperson, inkl. mobilnr
  • Dato for aksept fra motstander *)
 5. Dommere:
  • La oppsatt dommer(e) bli stående om den/de ønsker å dømme på nytt kamptidspunkt
  • Om ikke, skal nye dommere forespørres og navn fylles inn - se oversikt over Dommere sesongen 14/15 under Dommere i venstre marg.
  •  

Ingen omberammelse er gyldig og gjeldende før endringsmelding er sendt ut pr e-post (til klubbens adresse: klubb@rvn.handball.no) fra NHF region vest og terminlisten på handball.no er oppdatert med nytt kamptidspunkt.

*) I reglementet for omberammelser står det i pkt 5:

Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår kontakt med motstanderklubb via klubbe-post (klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. Uavhengig av dette må punkt 1 følges.  

Dette betyr at en skal ha prøvd, uten å ha få svar, ved å kontakte motstanders klubb via klubbens klubb-epostadresse. Da kan en søke om å få flyttet kampen til et nytt tidspunkt, men må likevel følge tidsfrister som nevnt i pkt 1 i reglementet. (Det vil likevel være en fordel å prøve å ta kontakt med klubbens håndballeder eller lignende sammen med epost.)


12.06.2014 10:23, Torleif Landa