dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz018 - Februar 2012

Lag A får frikast som A5 utfører veldig fort (uten fløytesignal fra dommeren) mens han er i stor fart. A5 har tenkt å spille ballen til A4, men B3 avskjærer ballen og kommer alene foran As mål. Riktig avgjørelse?
 
Spørsmål 1 av 10