dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz001 - September 2010

Kort før slutten av kampen mottar B2 ballen ved motstanders målfeltlinje, forsøker å skåre, men blir regelstridig hindret. Før ballen forlater hånda til B2, lyder sluttsignalet. Korrekt avgjørelse?

 
Spørsmål 1 av 21