dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz023 - Juli 2012

Dommeren blåser og viser timeout fordi spiller A2 blir tildelt sin tredje 2 minutters utvisning. Idet dommeren henvender seg til tidtakeren og sekretæren for å informere om diskvalifikasjonen, løper lag As lagleder ut på banen for å protestere mot utvisningen. En av lag As lagledere har allerede fått en advarsel. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 10