dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz024 - August 2012

mens A3 er tar et 7m-kast, krysser A5 frikastlinjen etter dommerens fløytesignal, men før ballen har forlatt kasterens hånd. målvakt B redder skuddet.
Hvordan vil du og makker løse denne situasjonen?

 
Spørsmål 1 av 10