dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz025 - September 2012

Etter det automatiske sluttsignalet for 1. omgang oppdager dommeren umiddelbart at første omgang har sluttet ett minutt for tidlig. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 10