dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz028 - Desember 2012

Lag A er i angrep. B4 står ved målfeltlinjen. Ballen er i luften, og B4 når den og styrer den inn i målfeltet. Ballen berøres av målvakten og går deretter ut over mållinjen utenfor målet. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 10