dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz030 - Februar 2013

Fra hvilken posisjon er det lov å utføre et avkast?

 
Spørsmål 1 av 10