dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz035 - Juli 2013

Lag A har ballen ved lag Bs frikastlinje. Lagleder B protesterer så kraftig mot dommerne at de stopper kampen. Hvordan skal kampen settes i gang igjen?
  
Spørsmål 1 av 7