dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz037 - September 2013

A3 tar et innkast fra en stilling 2 meter utenfor sidelinjen. Riktig avgjørelse?

 
Spørsmål 1 av 10