dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz038 - Oktober 2013

Spiller B4 står i korrekt posisjon til å utføre et innkast som er dømt for hans lag. Siden han ikke kan finne en medspiller å kaste ballen til, stusser han ballen en
gang innenfor sidelinjen. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 10