dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz044 - April 2014

B18 tar et skudd på målet til A1. Skuddet blir hindret i å nå frem så ballen forandrer retning og går helt klart i retning av mållinjen utenfor målet (innenfor målfeltet).
A1 løper etter ballen og klarer å ‘hjelpe" den ut over mållinjen med foten. Riktig avgjørelse?

 
Spørsmål 1 av 10