dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz049 - September 2014

A7 er utenfor lag Bs målfelt, men snapper ballen som helt tydelig er i luften over målfeltet, og gjør et mål. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 6