dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz050 - Oktober 2014

Lag A får frikast. B6 har ballen. Han fører ballen med seg 4 meter fra stedet hvor frikastet skal tas. Riktig avgjørelse?
 

 
Spørsmål 1 av 7