dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz053 - Januar 2015

A4 berører ballen som ruller på gulvet i målfeltet til lag B. I neste øyeblikk blir han skjøvet i gulvet av B6. Riktig avgjørelse?
 
Spørsmål 1 av 7