dd.mm.yyyy https://handballold.nif.no/

Regel-quiz054 - Februar 2015

Mens A3 er tar et 7m-kast, krysser A5 frikastlinjen etter dommerens fløytesignal, men før ballen har forlatt kasterens hånd. Målvakt B redder skuddet. Riktig avgjørelse? 
Spørsmål 1 av 7